portugees draad 03

€ 150,00

Fotoprint op foam. Formaat 21,9 x 21 cm. Bewerkt met bruin borduurdraad.

In 2012 maakt ik tijdens mijn artist in residence foto's van de diverse portugese draadwerken op straat en in marmermijnen. Deze foto's vormen nu uitgangspunt om een interventie met draad toe te voegen.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Met het bezoe­ken van onze web­si­te gaat u akkoord met onze Privacy Statement.