karin gerfen | beeldend docent en coach

kunsteducatie en visieontwikkeling

verhalendragen |  jan - juni 2020 > 2021

Ook dit project is uitgesteld tot nader orde i.v.m. Covid-19

Samen met Wilma Wilbrink - en in opdracht van stichting Kunstwegen - ontwerpen we een gezamenlijk tijdelijke kunstinstallatie aan de Vecht ter ere van hun 20 jaar bestaan. We ontwikkelen en gaan daarbij workshops geven aan 250 kinderen (groep 6/7) van10 basisscholen in Zwolle en in het weekend van 19 juni wordt het met een feestelijk programma geopend bij het het dijkmoment.

Workshop draadinstallatie | 2018

Voor zowel de Cultuurkoepel in Hardenberg (1e foto) als voor Hedon in Zwolle (2e foto), gaf ik aan jongeren en kinderen een workshop draadinstallatie maken op locatie. Vormen en lijnen trekken in de ruimte met draad en herhalen. Fascinerend om te zien hoe voor alle leeftijden opgaat dat het werken met draad uitkomsten biedt.

KUNST VOOR TOPPERS | 2016-17-18

Op zowel basisschool het Meerrijk in Kampen als de Prinses Julianaschool in 's Heerenbroek is de training 'Kunst voor Toppers' uitgevoerd. Alle leerkrachten hebben zelf beeldend werk gemaakt, zelf beeldende opdrachten ontwikkeld - met aandacht voor spel en creativiteit - en gegeven aan hun eigen groep. In 's Heerenbroek gaan we zelfs een vervolgtraject aan om nog meer te oefenen. Hoe herken je een creatief proces en hoe kan je opdrachten ontwerpen die hier ruimte aan geven.

KUNST IN BEWEGING  mei 2016

Zowel in de nieuwsbrief van Rijnbrink, als in het magazine 'geenKunst nr.3' - pagina hierboven - kun je meer lezen over dit deskundigheidstraject. https://www.scribd.com/doc/309959878/Magazine-GeenKunst-nr-3

https://www.rijnbrink.nl/nieuwsbrieven/cultuureducatie/34-nummer-8-2016/360-kunst-in-beweging-praktijkervaring Ineke van der Veen, leerkracht op De Wegwijzer te Steenwijk, vertelt over haar ervaring en die van haar collega's

projectleider | KUNST VOOR TOPPERS (2013-16)

Als Kunstvakdocent en beeldend kunstenaar ontwikkel ik sinds 2013 de Cultuur met Kwaliteit (CMK Overijssel) met leerkrachten uit het primair onderwijs een deskundigheidstraject 'kunst voor Toppers'.

beeldend kunstvakdocent (sinds 2001)

Als Kunstvakdocent ontwikkel en geef ik beeldende workshops aan kinderen en jongeren in het Primair en Voortgezet onderwijs. Vaak ook aansluitend bij een kunstproject op locatie, ingehuurd door instellingen of bedrijven. Het werken op locatie, werken met nieuwe media, het bouwen van installaties en verbinden van materialen en technieken staan hierbij centraal. Een voorbeeldproject zie je hieronder bij het kunstproject KIJK in Teuge.

Docent vakdidactiek / educatie (sinds 2010)

Aan de studenten van de richting ‘Docent Beeldende Kunst en Vorming’ (DBKV) geef ik vakdidactiek. Het vormen van een visie op het beeldend vak, het ontwikkelen van lesplannen voor verschillende doelgroepen, het projectmatig en interdisciplinair werken, als ook de nieuwe media integreren in de beeldende vakken zijn onderdeel van het lesprogramma. 

kunstenaarcoach (sinds 2011)

Als ruimtelijk beeldend kunstenaar, kunstvakdocent (HBO) en projectleider in kunsteducatie, zet ik mijn expertise in als kunstenaarcoach om te ontrafelen, verbinden en te bouwen. Vanuit eigen ervaring in het samenwerken met verschillende disciplines kijk ik samen met de ondernemer naar een diepere laag van zijn of haar visie van het bedrijf. Welke inspiratiebronnen liggen hiervoor ten grondslag en voeden deze u nog steeds? Welke beelden, vormen en verbindingen zet u (al) in als ondernemer?

Tijdens de kunstenaarcoachsessies is er aandacht voor detail, voor het kijken met een ‘andere bril’ op. Op zoek naar ruimte voor innovatie en creativiteit binnen uw bedrijf. Een locatiebezoek (museum, atelier, werkplaats) buiten uw omgeving en reflectie met beeldende interventies zijn een vast onderdeel van deze coaching. http://www.kunstenaarcoach.nu/

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Met het bezoe­ken van onze web­si­te gaat u akkoord met onze Privacy Statement.