karin gerfen | beeldend docent, coach en trainer

kunsteducatie en visieontwikkeling

SPRINGSTOF | 2016 t/m 2021

De maatschap Springstof was een samenwerkingsverband tussen Karin Gerfen en Annerieke Otten. Beide specialisten op het gebied van kunsteducatie. Springstof heeft trainingen gegeven op het gebied van visievorming, leerlijnen en curriculumontwerp, oftewel onderwijs ontwerpen in de breedste zin van het woord.

We ontwikkelden trainingen vanuit 'Ludodidactiek' (Wat kan ik leren voor mijn onderwijs vanuit gamedesign), maar ook 'Remixing the Art Curriculum' (Een ontwerpmodel voor betekenisvolle kunstlessen)'

Creativiteit gezocht; Een ontwerp-onderzoek naar creativiteit in de vorm van deskundigheidsbevordering van leerkrachten, directeuren en bestuurders waarbij de visievorming op kunst en cultuur en het (herschrijven) van het beleidsplan en een bijpassend activiteitenplan per school onderdeel waren. Kijk naar een voorbeeld van deze projecten en trainingen  in onderstaande filmpje.

projectleider | KUNST VOOR TOPPERS (2013-18)

Als Kunstvakdocent en beeldend kunstenaar ontwikkel ik sinds 2013 de Cultuur met Kwaliteit (CMK Overijssel) met leerkrachten uit het primair onderwijs een deskundigheidstraject 'kunst voor Toppers'. Zelf beeldend werken, opdrachten ontwikkelen met aandacht voor spel en creativiteit.

beeldend kunstvakdocent (sinds 2001)

Als Kunstvakdocent ontwikkel en geef ik beeldende workshops aan kinderen en jongeren in het Primair en Voortgezet onderwijs. Vaak ook aansluitend bij een kunstproject op locatie, ingehuurd door instellingen of bedrijven. Het werken op locatie, werken met nieuwe media, het bouwen van installaties en verbinden van materialen en technieken staan hierbij centraal. Een voorbeeldproject zie je hieronder bij het kunstproject KIJK in Teuge.

Docent Artez educatie (sinds 2010)

Aan de studenten van de richting ‘Docent Beeldende Kunst en Vorming’ (DBKV) geef ik vakdidactiek en begeleid ik het ontwerpen van educatie. Het vormen van een visie op het beeldend vak, het ontwikkelen van lesconcepten voor verschillende doelgroepen, het interdiscplinair en projectmatig werken, ondernemerschap, als ook het begeleiden van ontwerponderzoeken. Bijzonder aandacht krijgt bij mij Ludodidactiek en serious gaming.

kunstenaarcoach (sinds 2011)

Als ruimtelijk beeldend kunstenaar, kunstvakdocent (HBO) en projectleider in kunsteducatie, zet ik mijn expertise in als kunstenaarcoach om te ontrafelen, verbinden en te bouwen. Vanuit eigen ervaring in het samenwerken met verschillende disciplines kijk ik samen met de ondernemer naar een diepere laag van zijn of haar visie van het bedrijf. Welke inspiratiebronnen liggen hiervoor ten grondslag en voeden deze u nog steeds? Welke beelden, vormen en verbindingen zet u (al) in als ondernemer?

Tijdens de kunstenaarcoachsessies is er aandacht voor detail, voor het kijken met een ‘andere bril’ op. Op zoek naar ruimte voor innovatie en creativiteit binnen uw bedrijf. Een locatiebezoek (museum, atelier, werkplaats) buiten uw omgeving en reflectie met beeldende interventies zijn een vast onderdeel van deze coaching.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Met het bezoe­ken van onze web­si­te gaat u akkoord met onze Privacy Statement.