karin gerfen | beeldend kunstenaar

een bouwer, een denker en vooral (groen)verbinder...'

Als beeldend kunstenaar maak ik ruimtelijke installaties op locatie. Je zou mijn beeldend werk kunnen omschrijven als 'ruimtelijke draadtekeningen'. Daarnaast maak ik ook  draadtekeningen op papier en foto's. Altijd met als doel de geschiedenis of een vraagstuk te verbeelden op een unieke locatie. Ik laat me inspireren door de plek zelf, als ook de verhalen die ik er kan ophalen vanuit de geschiedenis of de mensen. Als spelend en ontwerpend kom ik tot mijn concepten.

De natuur speelt daarbij ook een grote rol. Mijn jarenlange ervaring in de volkstuin, een opleiding ecologisch tuinontwerpen en buurtvergroeningsacties dragen daartoe bij.

In mijn werk als beeldend docent ga ik ook op zoek naar verbindingen. Tussen leerling en docent, tussen het bedrijfsleven en creativiteit. Ik ontwikkel en begeleid projecten en laat het  'verbinden' hierbij een rode draad in dit werkveld zijn. Kunst en educatie zijn voor mij onlosmakelijke aan elkaar verbonden.

Om deze installaties of projecten tot leven te blazen, zoek ik samenwerkingen met andere kunstdisciplines, kunstprofessionals en werk ik regelmatig samen aan een kunstproductie  of een samenwerkingsverband. Ook toegepaste opdrachten die in het verlengde van een 'tijdelijke wereld' liggen zijn onderdeel van mijn beroepspraktijk.

' beeldend kunstenaar, beeldend docent, kunstenaarcoach en projectleider in kunsteducatie...'

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Met het bezoe­ken van onze web­si­te gaat u akkoord met onze Privacy Statement.