karin gerfen | opdrachten

beelden op locatie of voor speciaal moment gemaakt

Micorrizha, een serious game voor netwerken tijdens Buutvrij 13 april 2023

Een opdracht waarin alles samen kwam voor mij als maker en ontwerper. De rol van de natuur, playfulness en verbeeldingskracht. Tijden een netwerkevenement georganiseerd door stadkamer cultuureducatie werden deelnemers tijdens de introductie meegenomen in een tijdelijk omgetoverde ruimte waarbij ze vanuit een rol aangezet werden door allerlei playfulle opdrachten. Wat kan je leren van de natuur? Welke rol hebben de fungi, de bomen en de planten als ze onderling met elkaar samenwerken? De bijzonder locatie - de oude Phillipsfabriek in Zwolle - maakte dit tot een bijzonder verbeeldingskrachtig geheel.

Beeldverhaal ‘De Kijker’ Dalfsen, Mei 2022

Omschrijving context opdracht. In samenwerking en in opdracht van partners binnen Noaberschap Vechterweerd geef ik in invulling aan een beeldverhaal van vier objecten voor de bezoekers. Deze partners zijn Buitenplaats Vechterweerd, Buitenplaats De Broekhuizen, Boerhoes, Melkveebedrijf De Broekhuizen, Vitens. De sluiswachterswoning fungeert hierin als een belangrijke informatiepunt en als visitekaartje voor het gebied.

Beeldverhaal ‘De Kijker’. Ieder mens kijkt anders. Steeds vanuit een andere hoek of beleving. Voor de opdracht vanuit het naoberschap heb ik vier perspectieven verbeeldt in een serie werken, gelinkt aan de vier windrichtingen rondom deze plek. De kleur geel verwijst naar de gele boeien in het water. Een kleur die staat voor focus en doelgerichtheid. Welk verhaal zie jij? En kan je het vanuit een ander perspectief bekijken? De kunstwerken zijn van buiten te bekijken, ze zijn tegen het raam geplaatst.
Locatie: Sluiswachterswoning Vechterweerd Dalfsen

Verhalendrager | Stichting Kunstwegen, juni 2021 

Een kunstproject door kunstenaars Wilma Wilbrink en Karin Gerfen, waarbij 250 kinderen en 25 ouderen door middel van actieve kunstbeleving, kunst in de openbare ruimte een nieuwe actueel verhaal meegeven.

Een jaar later dan gepland werd vrijdag 11 juni het kunstwerk 'Verhalendragers'geopend. Kunstenaars Karin Gerfen en Wilma Wilbrink startten 2 jaar geleden, in opdracht van stichting Kunstwegen ter gelegenheid van hun 20 jarig jubileum. Hierdoor krijgen de kunstwerken van de Stichting meer bekendheid en betekenis onder jongeren en ouderen in Zwolle.
 
Typhoon (Glenn de Randamie) verleende zijn medewerking door een indrukwekkend 'spokenword' wat onderdeel werd van de digitale belevingsroute bij dit kunstwerk. Het luisteren van een podcast, het bekijken van filmbeelden en het maken van kijkopdrachten ter plaatse maakte dat de verhalen en het proces van maken zichtbaar werd.
 
250 kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van het primair onderwijs en 25 ouderen uit Berkumstede hebben kennis gemaakt met het werk 'Zieleschepen' van Cornelius Rogge.  Door middel van actieve kunstbeleving, werden betekenisvolle verbindingen gecreëerd met het werk en een eigen actueel gedachtengoed hierop ontwikkeld. De kinderen en ouderen werd gevraagd om als antwoord op het grote kunstwerk van Cornelius Rogge ‘de Zieleschepen’ zelf creatief na te denken over en het maken van een kunstwerk met als onderzoeksvraag: ’Het verbeelden van je positieve herinneringen/toekomstdroom’.
 
Een samenwerking met margreet vloon, markjoost meijer,  margreet bouwman, de wereld van mogelijkheden. Bekijk hieronder de eindfilm van de 5 korte podcastfilmpjes gebruikt tijdens het bekijken van de installatie 'verhalendragers'.
 

VERHALENHOTEL | Bibliotheek Kampen, Februari t/m mei 2021

In opdracht van de bibliotheek Kampen maak ik een gezamenlijk kunstwerk ter ere van het 100 jarig jublieum dit jaar van de bieb. Bieb, bieb, hoera!

Het gezamenlijk kunstwerk bestaat uit een verzameling van 100 verhalen die gemaakt werden door de inwoners van Kampen en omgeving. Vanaf begin maart waren er bouwpakketen ontwikkeld om zelf mee te maken en deze zijn weer ingeleverd, zodat het gezamenlijk kunstwerk werd gebouwd. Het verbeelden van je eigen herinnering in een eigen kijkdoos stond centraal. Zowel jong als oud hebben meegewerkt aan de tot stand koming van dit werk.

 schokkerdraad |  Cultuurbedrijf NOP, september 2016

Op zondag 25 september was de installatie 'Schokkerdraad' te zien tijdens de kunstroute 'Passie op Schokland' op werelderfgoed Schokland. Het verhaal gebaseerd op de ontruiming van het voormalig eiland in 1859 was uitgangspunt voor diverse kunstvormen en gezelschappen op deze unieke locatie.

Almas Pieters en Karin Gerfen bouwden - in opdracht van Cultuurbedrijf NOP - aan een beeldende installatie als onderdeel van deze kunstroute. De route startte bij het museum en nam je mee naar het zuidelijk punt, alwaar ook muziek, eten op je wachtte! >  Meer Info zie ook op https://schokland.nl/

'nehellenia' | opdrachtgever waterschap REgge en dinkel (2005)

(foto 2015) Voor het waterschap Regge en Dinkel ontwierp ik een 'draad'-bank waarbij gebruik gemaakt is van bentheimer zandsteen. In een serie van 7 jonge kunstenaars zijn er 7 'banken' geplaatst aan de Vecht en Regge. Een godin die over het water kijkt en waakt...

'kinderboekenbal' | opdrachtgever Praaning & roekens (2012)

voor het kinderboekenbal in het Muziekgebouw 't IJ in Amsterdam ontwierp ik samen met 8 andere kunstenaars onderdelen van de aankleding van dit evenement wat plaatsvond op 02 oktober 2012. Binnen het thema 'hallo wereld' maakten we met z'n allen een 'vertrekhal van de wereld'.  Hierbij nam ik de 'vliegobjecten' in de lucht voor mijn rekening. Een luchtballon, een vliegend tapijt, een vliegtuig en ballonnen om de wereld rond te reizen... In opdracht van Cultuur en Ondernemen en Praaning en Roekens.

'beeld van overijssel' | opdrachtgever viesrood (2011)

twee Kostuums ontworpen voor de 'zomer' en 'winter' campagne-editie van de  ‘4 grote festivals in Overijssel’. Een ontwerp is samengesteld uit blauw schuim, koffiebekers voor 'Deventer op Stelten', de ander uit rode bekers, groene en grijze stof voor de 'kersteditie'. Materialen die verwijzen naar de kleuren en kenmerken van de locatie. In opdracht van ontwerpbureau www.viesrood.nl en www.beeldvanoverijssel.nl, fotografie door www.margreetvloonfotografie.nl

'de beer die geen beer was ' |  productiehuis on (2011)

Een (kinderboek) verhaal uit 1947 wat tot een muziektheaterproductie is omgezet is door het productiehuis ON in Deventer. Een beer die ontwaakt uit zijn winterslaap gaat op zoek naar zichzelf, maar moet werken in een fabriek... Ik maakte een ontwerp bestaande uit een installatie met oa. witte pvc-buizenen groen touw, waarbij de buizen soms organisch als een 'bos' groeiden, en soms mechanisch als in een 'fabriek' bewegen.

'krisnamurti'  | opdrachtgever KCO (2008)

Een installatie op locatie in Ommen, voor de huisstijl van KCO en in 1 dag uitgevoerd. Om een bijzondere plek in de provincie - het amfitheater van Krisnamurti - te gebruiken, is zijn verhaal gebruikt om als beeldtaal in te zetten voor deze instelling. Hij wilde 'mensen verlichten', vandaar dat groepen rode 'spelers' in het culturele veld (het amfitheater) staan met op het podium KCO, die  'het werkveld' vertegenwoordigt en behartigd. Zowel in de nieuwsbrief als in de website, zie je deze beelden voorbij komen. www.kco.nl Fotografie door www.margreetvloonfotografie.nl

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Met het bezoe­ken van onze web­si­te gaat u akkoord met onze Privacy Statement.