Karin Gerfen | beeldend kunstenaar

' Een bouwer, verbinder in de kunst en trainer in kunsteducatie'

Beeldende opdracht 'Verhalenhotel' voor het 100 jarig jubileum van de bibliotheek Kampen. Een gezamenlijk kunstwerk met 100 verhalen. Kijk voor meer beeld en informatie bij opdrachten.

Groene kunstverbindingen | september - december 2020

De waarde van Kunst, verhalen van bewoners uit Kampen en het versturen van post. Een kunstproject gesubsidieerd door de Gemeente Kampen / cultuurproject Corona.

Ik benader zeven mensen uit de binnenstad van Kampen en vraag hen naar hun verhalen, naar welke waarde de Corona tijd voor hen heeft gehad of nog heeft. Deze waarden vertaal ik naar zeven beelden die uiteindelijk als kunstkaarten te bestellen zijn voor inwoners van de gemeente Kampen via de webwinkel.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Met het bezoe­ken van onze web­si­te gaat u akkoord met onze Privacy Statement.