Karin Gerfen | beeldend kunstenaar

' Een maker, verbinder in de kunst en ontwerper in kunsteducatie'

Presentatie beeldverhaal 'De kijker'  | Tijdens Kunst om Dalfsen 2022

Omschrijving context opdracht. In samenwerking en in opdracht van partners binnen Noaberschap Vechterweerd geef ik in invulling aan een beeldverhaal voor de bezoekers. Deze partners zijn Buitenplaats Vechterweerd, Buitenplaats De Broekhuizen, Boerhoes, Melkveebedrijf De Broekhuizen, Vitens. De sluiswachterswoning fungeert hierin als een belangrijke informatiepunt en als visitekaartje voor het gebied.

Beeldverhaal ‘De Kijker’. Ieder mens kijkt anders. Steeds vanuit een andere hoek of beleving. Voor de opdracht vanuit het naoberschap heb ik vier perspectieven verbeeldt in een serie werken, gelinkt aan de vier windrichtingen rondom deze plek. De kleur geel verwijst naar de gele boeien in het water. Een kleur die staat voor focus en doelgerichtheid. Welk verhaal zie jij? En kan je het vanuit een ander perspectief bekijken?

Locatie: Sluiswachterswoning Vechterweerd Dalfsen

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Met het bezoe­ken van onze web­si­te gaat u akkoord met onze Privacy Statement.