Karin Gerfen | beeldend kunstenaar

' Een maker, verbinder in de kunst en ontwerper in kunsteducatie'

Verhalendrager | juni 2021 

Een kunstproject door kunstenaars Wilma Wilbrink en Karin Gerfen, waarbij 250 kinderen en 25 ouderen door middel van actieve kunstbeleving, kunst in de openbare ruimte een nieuwe actueel verhaal meegeven.

In 2020 bestond stichting Kunstwegen 20 jaar. Dat zou gevierd worden met een groot kunsteducatief project ‘Verhalendragers…’. De opdracht die de stichting de kunstenaars en educatief ontwerpers meegaf was, ontwikkel en maak voor ons een educatief project waarbij de werken van deze kunstroute meer kenbaar en betekenisvol worden voor jongeren in de regio. 

 Kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van het primair onderwijs hebben kennis gemaakt met het werk van Cornelius Rogge. (locatie N340, tegenover Anningahof) Door middel van actieve kunstbeleving, werden betekenisvolle verbindingen gecreëerd met het werk en een eigen actueel gedachtengoed hierop ontwikkeld. De kinderen werd gevraagd om als antwoord op het grote kunstwerk van Cornelis Rogge ‘de Zieleschepen’ zelf creatief na te denken over en het maken van een kunstwerk met als onderzoeksvraag: ’Het verbeelden van je positieve herinneringen/toekomstdroom’.

Ieder kind maakt een eigen beeldverhaal in klei en in groepjes een drager van wilgentakken. Op deze manier ontstond er een reactie op het bestaande werk, maar met nieuwe verhalen. De kinderen krijgen het totaalkunstwerk in juni te zien en worden dan meegenomen in het totale maakproces middels een belevingsroute (een podcast en beeldverhaal). 

Dit totale kunstwerk, deze installatie ‘Verhalendragers’ is in de week van 14 t/m 18 juni te zien bij locatie ‘Buitenplaats de Luwte, Hessenweg 14 b.  Wil je de installatie komen bekijken samen met de audiotour deze week? I.v.m huidige maatregelen is kijken op afspraak. Stuur een mailtje naar info@karingerfen en we plannen je in! Mede namens Wilma Wilbrink hopelijk tot aldaar!

Groene kunstverbindingen | september - december 2020

De waarde van Kunst, verhalen van bewoners uit Kampen en het versturen van post. Een kunstproject gesubsidieerd door de Gemeente Kampen / cultuurproject Corona.

Ik benader zeven mensen uit de binnenstad van Kampen en vraag hen naar hun verhalen, naar welke waarde de Corona tijd voor hen heeft gehad of nog heeft. Deze waarden vertaal ik naar zeven beelden die uiteindelijk als kunstkaarten te bestellen zijn voor inwoners van de gemeente Kampen via de webwinkel.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Met het bezoe­ken van onze web­si­te gaat u akkoord met onze Privacy Statement.