Karin Gerfen | beeldend kunstenaar

' Een maker, (groen)verbinder in de kunst en ontwerper in kunsteducatie'

Wat heeft de wereld nodig? Vergroening, playfulness en verbeelding!

Met mijn achtergrond in beeldende kunst, kunsteducatie, ecologisch tuinontwerpen en ludodidactiek, werk ik aan verschillende projecten waarbij deze elementen samen komen. De rol van de mens in de natuur, het ontwerpen van interventies met spelelementen zijn hier voorbeelden van.

Geworteld, 2023 draadinterventie op locatie Harculo, Groepstentoonstelling Ijsselcentrale Zwolle

Geboren in Erica, was het veengebied Bargerveen een plek waar ze als kind met regelmaat kwam. Een magisch gebied met bomen in het water. In haar beeldend werk onderzoekt ze haar fascinatie voor de natuur, de wortelsystemen en de rol die ze hebben in ons leven. Onder de grond bevinden zich hele wortelsystemen, vaak onzichtbaar. Een metafoor voor het leven, met welke systemen ben ik verbonden? Geïnspireerd door het onderzoek naar ‘root system drawings’ vanuit Universiteit Wageningen ging ze op zoek naar het wortelsysteem van ‘Erica Herbacea’, de heideplant uit haar geboorte gebied en zie je deze vertakkingen als tweeluik zichtbaar in dit fotografisch tweeluik.

IJsselbiënnale 2023 Grondtonen 17 juni t/m 17 september 2023

De IJsselbiënnale is een prikkelende kunstmanifestatie langs de IJssel met een internationale buitententoonstelling en een uitgebreid activiteitenprogramma Nevengeul. De IJsselbiënnale zoomt in op de verhouding tussen mens en landschap en gaat over de impact van klimaatverandering op ons landschap. De kunst biedt een verrassende, prikkelende, poëtische en soms activistische kijk op misschien wel het meest actuele maatschappelijke thema van dit moment. Onder de titel ‘Grondtonen’ ligt in 2023 de focus op het aspect aarde, bodem, grond.

Tijdens de Expositie Toe Bisjwat in de Synagoge Dalfsen van 22 april t/m 07 mei 2023, dook ik in de Joodse geschiedenis en haar relatie met de natuur. Meer hierover zien en lezen, kijk dan bij installaties. Tijdens de kunstroute bezochten bijna 550 mensen de tentoonstelling.

'Högt Landskap' , Zweden juni 2022

Tijdens een verblijf van een tweetal maanden in Zweden, verzamelde ik beelden van deze omgeving en reageerde ik middels 'draadinterventies'. Een artistieke zoektocht en een speelveld vol natuur, verlaten cultuur en verzamelingen. Vanaf heden zijn de eerste twintig exemplaren verkrijgbaar in de webwinkel.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Met het bezoe­ken van onze web­si­te gaat u akkoord met onze Privacy Statement.