Karin Gerfen | beeldend kunstenaar

' Een maker, (groen)verbinder in de kunst en ontwerper in kunsteducatie'

Wat heeft de wereld nodig? Vergroening, playfulness en verbeelding!

Met mijn achtergrond in beeldende kunst, kunsteducatie, ecologisch tuinontwerpen en ludodidactiek, werk ik aan verschillende projecten waarbij deze elementen samen komen.

De rol van de mens in de natuur, het ontwerpen van interventies met spelelementen zijn hier voorbeelden van.

Installatie Groen Kruidhof, 8 t/m 18 mei 2024 Elburg

Een tijdelijke installatie in een historisch stukje groen, de kruidentuin 'De Groene Kruidhof' in Elburg. Een beeldend onderzoek naar het gebruik van een voormalige apothekers- en nutstuin. In mei is te zien welke interventie ik op locatie heb gemaakt.

Mechanics december 2023

In 2023 volgde ik het traject Blikopener intervisie en werkte ik aan diverse beeldende onderzoeken om mijn beeldend werk meer speels te maken. Het knippen en plakken in bestaande fotografie hoorde hierbij en ook het tekenen van diverse inheemse beplanting. Samengestelde beelden, collage van tekeningen, fotografie en draadinterventies. Natuur wat doorgroeit in een stukje cultuur. Opvallend veel mechanische objecten die tot leven kwamen door de groei van deze beplanting.

Pakje Kunst Zwolle 2023-24

Sinds oktober 2023 kan je mijn werk ook vinden bij pakje kunst Zwolle! ik maakte speciaal hiervoor 20 unieke kleine interventies. De foto's komen uit Zweden, Drenthe of andere bossen waar ik met de hond wandel en waar ik bijzondere taferelen vast leg met mijn camera. Bij stadkamer - locatie centrum - is een automaat waar je voor 2 x 2 euro deze 'pakjes kunst' kunt kopen voor een uniek cadeau aan iemand!

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Met het bezoe­ken van onze web­si­te gaat u akkoord met onze Privacy Statement.