Karin Gerfen | beeldend kunstenaar

' Een maker, verbinder in de kunst en ontwerper in kunsteducatie'

Nieuwe werken in de webwinkel | winter 2021

Hierboven zie je een serie fotowerken die ik maakte in Portugal tijdens mijn artist in residence aldaar en waarbij ik nu in 2021 opnieuw een ingreep heb gedaan. Het spelen met lijnen en het maken van verbindingen blijft me fascineren.

Bekijk de webwinkel van deze site. Hierin zie je diverse producten. Van een maakpakket voor Sint of Kerst tot een aantal kunstwerken.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Met het bezoe­ken van onze web­si­te gaat u akkoord met onze Privacy Statement.