Mechanics 02

€ 9,95

Mechanics. In Zweden fotografeerde ik mechanische onderdelen in een oud treinstation. Daar had de tijd stil gestaan. In mijn atelier breng ik het tot leven met gespannen gekleurde draden.

 

De kaarten zijn polaroid formaat en worden op foam geplakt voor presentatie.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Met het bezoe­ken van onze web­si­te gaat u akkoord met onze Privacy Statement.