Cracking the light 05

€ 150,00

Fotoafdruk op foam. Formaat 21 x 29,7 cm. Bewerkt met groen borduurdraad.

Welk licht komt er bij deze chaos in de wereld binnen? Ik heb tijd genomen om in mijn fotoarchief te duiken en stuitte op beelden die ik maakte ten zuid westen van Berlijn #belitzheilstätten - een oud sanatorium en later ziekenhuis in de bossen - alwaar ironisch genoeg ooit ook patiënten lagen met (besmetbare) luchtwegen infecties. In 2014 maakt ik een tour in al deze ruimtes en liet al een #draadinstallatie achter. Nu ik niet kan reizen, maak ik een reis door mijn eigen archief en verbeeld ik de huidige tijd in deze werken.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Met het bezoe­ken van onze web­si­te gaat u akkoord met onze Privacy Statement.